אקולוגיה וסביבה
לכל הדיונים

הרפורמה במערכת התכנון בישראל – בין חברה לסביבה

1 בדצמבר, 2013

מתחם המגורים 'הולילנד' בירושלים – אִיקון של פגמים בתהליכי תכנון | צילום: רינת אמיר

מאת

שחר בוקמן
עורך אקולוגיה וסביבה

מאת

שחר בוקמן
עורך אקולוגיה וסביבה

מערכת התכנון היא כלי מנהלי המשמש להסדרת שימושי הקרקע בישראל. פעילות זו היא בעלת השפעות מרחיקות לכת על התוויית דמותה הפיזית ואף החברתית של הארץ. שטחה הקטן של ישראל וצפיפות האוכלוסייה שבה יוצרים תחרות קשה בין בעלי עניין שונים, שצורכיהם ושאיפותיהם מגוונים ולרוב אף סותרים. על מערכת התכנון מוטל תפקיד מורכב של מתן משקל ראוי לצרכים ולשאיפות הללו, תוך התחשבות בערכים שהם מייצגים, ורק לאחר מכן הקצאת קרקעות לשימושים השונים.

חוק התכנון והבנייה (התשכ"ה–1965) הוא הבסיס החוקי לכל פעילות מערכת התכנון בארץ. הוא קובע היררכיה בין תכניות ארציות, מחוזיות ומקומיות, ובהתאמה גם בין ועדות התכנון השונות. החוק מגדיר את סמכויות הוועדות, את תהליכי הערר, את לוחות הזמנים לתהליכי התכנון וכיוצא בזה.

כנגד מערכת התכנון ישנם רבים הטוענים כי היא מסורבלת, לא יעילה, ולא חסינה ללחצים פוליטיים – של הדרג הממשלתי ושל נציגי השלטון המקומי. שקיפותן של תכניות וייצוג בעלי העניין הם סוגיות מרכזיות מבחינת תהליכי התכנון – בעוד המעוניינים בקידום תכניות פיתוח רואים בעקרונות אלה מכשול המקשה עד כדי אבסורד על תהליך אישור תכניות פיתוח, ישנן עדויות ברורות לנזק ציבורי ולפגיעה בערכי טבע, שנגרמו עקב חוסר התייחסות נאותה לתהליכי התכנון.

הביקורת הציבורית הרבה על מערכת התכנון והתפיסה כי היא פוגעת באפשרות לתת מענה מהיר לבעיית מחירי הדיור מרקיעי השחקים, הובילו לתהליכים שונים של רפורמה בהליכי התכנון ורישוי הבניה: החל בהחלטת ממשלה בעניין באוגוסט 2009, ועד להחלטת הממשלה לקדם חוק ליישום מיזם דיור לאומי, בנובמבר 2013. בין השינויים המוצעים: אימוץ עיקרון שעל פיו דיון בכל תכנית ייעשה בוועדה אחת על חשבון עקרון ההיררכיה בין הוועדות; העברת סמכויות תכנון מהוועדות המחוזיות למקומיות; הקמת ועדה ייעודית לאישור מזורז של תכניות למגורים (ותמ"ל); תיקון תמ"א 35 (תכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור) בצורה שתאפשר בניית יחידות דיור רבות על חשבון שטחים פתוחים.

שינויים מרחיקי לכת אלה יוצרים מתחים רבים. בעוד הרפורמה במערכת התכנון והבנייה אמורה לתת תשובות לבעיות חברתיות, נדמה כי לעתים קרובות העלויות הן הסביבתיות. שאלת המשקל שיש לתת לנושאים סביבתיים במערכת התכנון היא השאלה שאנו מעלים לדיון במסגרת מדור זה, ומקווים שקריאת העמדות של הכותבים השונים תועיל לחידוד הקונפליקטים ולהבנת האתגרים העומדים בפני המבקשים לשפר את מערכת התכנון, כך שזו תאפשר לתכנן בצורה פשוטה וקצרה, אך תוך שמירה על מערכת הבקרה ועל האיזונים הנדרשים.מאמר זה עבר שיפוט עמיתים

ציטוט מומלץ

בוקמן ש. 2013. הרפורמה במערכת התכנון בישראל – בין חברה לסביבה. אקולוגיה וסביבה 4(4): 331–339.
העתק

הרפורמה במערכת התכנון בישראל – בין חברה לסביבה
שחר בוקמן
השפעת השינויים המוצעים על המשקל הניתן לנושאים סביבתיים במערכת התכנון
איריס האן
השלכת מדיניות התכנון על השטחים הפתוחים
עמיר ריטוב
סמכויות יתר לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה – סכנה לדמותה של המדינה
יעל דורי
ותמ"ל – ועדת תכנון מזיקה לסביבה
איתמר בן-דוד

מתוך: 

גיליון חורף 2013 / כרך 4(4)


מאמר זה עבר שיפוט עמיתים


ציטוט מומלץ

בוקמן ש. 2013. הרפורמה במערכת התכנון בישראל – בין חברה לסביבה. אקולוגיה וסביבה 4(4): 331–339.
העתק

נושאים

הסביבה הבנויה (197) צפיפות ועקה חברתית (8) תכנון (58)
תכנון, כלכלה וחברה (520) שטחים פתוחים (59)

מילות מפתח

משבר הדיור (2) תוכנית אסטרטגית לדיור (2) תכנון עירוני (11) תכנון תשתיות אנרגיה (2)

שתפו

מצאתם טעות במאמר?


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לראש העמוד