אקולוגיה וסביבה

הנחיות לכותבים

"אקולוגיה וסביבה" מקדם בברכה מאמרים בנושאי האקולוגיה והסביבה. המאמרים יעסקו בתיאור הדגמים בטבע והבנת התהליכים המעצבים אותם, בהשפעת האדם על דגמים ותהליכים אלה וכן בדרכים לניהול, שימור ושיקום פגעי האדם בטבע. כן יתקבלו בברכה מאמרים העוסקים בניהול בעיות סביבתיות בישראל, בחינוך סביבתי ובהשפעת הסביבה על בריאות האדם.

כתב העת יפרסם מאמרים מדעיים הבאים לתת ביטוי למחקר עכשווי בישראל, מאמרים קצרים, מאמרי סקירה ומאמרי דעה. המאמרים צריכים להיות רלוונטיים לכלל הקוראים. צורת הכתיבה צריכה להיות בהירה ותמציתית, ועליה לפנות גם לקוראים שנושא המאמר אינו בהכרח בתחום מומחיותם.

מאמרים מקוריים יוגשו לכתב העת באופן אלקטרוני, כקישור לדואר אלקטרוני, בפורמט של קובץ word. את המאמרים יש לשלוח ל-editor@isees.org.il. בכל מאמר יש לצרף על גבי המאמר עצמו פרטי התקשרות מלאים (דוא“ל ומספרי הטלפון של המחבר הראשי).

מאמרים מחקריים, מאמרי סקירה ומאמרי מדיניות עוברים הליך קפדני של ביקורת עמיתים, כנהוג בכתבי עת מדעיים. הביקורת תבוצע בצורה אנונימית כפולה (שמות המחברים והמבקרים לא יחשפו זה בפני זה).

הגשת מאמר מחייבת הגשת הצהרה בסוגיות אתיות.

הנחיות לכתיבת מאמרים

מאמר מחקרי ארוך

המאמר יציג מחקר מדעי מקורי. אורכו עד 1,600 מילים, בנוסף לתקציר של עד 200 מילים, עד 30 מקורות מצוטטים, ועד שלושה איורים ו/או טבלאות. מבנה של מאמר מחקרי (למעט מאמר מתחום מדעי החברה) יהיה: תקציר, מבוא וספרות, שיטות וחומרים, תוצאות, דיון ומסקנות. ראו דוגמאות למאמרים במדור חזית המחקר.

מאמר מחקרי קצר

המאמר יציג מחקר מדעי מקורי בצורה מקוצרת. אורכו עד 1,000 מילים, בנוסף לתקציר של עד 150 מילים, עד 15 מקורות ועד שני איורים ו/או טבלאות. ראו דוגמאות למאמרים במדור זרקור.

מאמר סקירה

אורכו עד 2,000 מילים, (לא כולל תקציר של עד 250 מילים, מקורות, טבלאות וגרפים). המאמר יכלול עד 40 מקורות מצוטטים, ועד שלושה איורים ו/או טבלאות. ראו דוגמאות למאמרים במדור סקירות.

מאמר מדיניות

הצגה של הצעה למדיניות חדשה. יפורסמו ניירות מוגמרים, אך כאלו שטרם אומצו על-ידי מקבלי ההחלטות הרלוונטיים. בחשיפת הצעת המדיניות לידיעת ולהתייחסות ציבור המדענים ואנשי המקצוע תוכל ליצור שיח סביב ההצעה ותביא לשיפורה טרם קבלת החלטה על אימוצה. נייר מדיניות שכבר אומץ על-ידי מקבלי ההחלטות והפך למעשה למדיניות חדשה, יוכל להתפרסם כידיעה קצרה. אורך- עד 1,600 מילים, בנוסף לתקציר של עד 150 מילים, עד 15 מקורות, ועד שלושה איורים ו/או טבלאות.

הנחיות כלליות לכל סוגי המאמרים

 • קובץ המאמר יכלול מתחת לכותרת המאמר את השמות המלאים וההשתייכויות. עבור הכותב/ת הראשי/ת יש להוסיף כתובת דוא"ל וכן להדגיש את השם.
 • התקציר – בעברית ובאנגלית – יסכם את הכתוב בדגש על המשמעויות הנגזרות ממנו, בשפה ברורה לכל.
 • מתחת לתקציר בעברית יש להוסיף כ-7 מילות מפתח או מונחי מפתח (שאינן מופיעות בכותרת המאמר).
 • פרק ’שיטות המחקר‘ יכיל פסקה קצרה, בת עד 100 מילים, אודות עיקרי שיטות המחקר. אם יש צורך להרחיב ניתן להוסיף נספח אינטרנטי שיכיל פירוט מלא של שיטות המחקר.
 • איורים וטבלאות ישובצו בסוף הקובץ (לאחר המקורות).
 • יש להציע לעורך לפחות שלושה שמות של מעריכים/ות אפשריים/ות למאמר (ופרטי קשר שלהם/ן), אשר לא היו קשורים/ות למחקר הנ“ל.
 • יש לחתום על הסכם לפרסום המאמר, שיסדיר בין השאר את פרסום המאמר תחת רישיון לשימוש חופשי.

מדורים נוספים

ידיעות קצרות

תיאור תמציתי של מחקר, סקר, מידע חדשותי או מידע רלוונטי אחר. אורכו עד 500 מילים, בנוסף לאיור או טבלה ועד 5 מקורות. ראו דוגמאות לידיעות קצרות.

מאמרי דעה

מאמר עמדה עוסק בנושא השנוי במחלוקת בתחומים הרלוונטיים. אורכו עד 500 מילים, כולל איור אחד, במידת הצורך, ועד חמישה מקורות. ראו דוגמאות למאמרי דעה במדור נקודת מבט.

מכתבים למערכת

תגובות למאמרים ומאמרי דעה שהופיעו בגיליונות הקודמים, וכן נושאים נוספים הראויים לעלות על סדר היום. אורכם עד 150 מילים. ראו דוגמאות למכתבים.

הנחיות מפורטות (לכל החומרים)

 • עיצוב הטקסט – כל טקסט, כולל איורים, טבלאות ומקורות, יעוצב ברווח 1.5 שורות, בפונט ariel, בגודל 12. יש למספר את כל השורות. יש להשאיר שוליים של 3 ס“מ מכל צד. יש למספר את הטבלאות ולמספר בנפרד את האיורים. לכל טבלה ואיור צריכה להיות הפניה מהטקסט. הכיתוב לטבלאות לאיורים ולתמונות יהיה בעברית בלבד.
 • טבלאות – כל טבלה תוצג על דף נפרד, עם תיאור קצר מעל הטבלה והערות מתחתיה.
 • איורים – יש למקם את האיורים בסוף המאמר (באותו קובץ word). מפה יש להגיש גם כקובץ גרפי פתוח מסוג ai (לפרטים נוספים נא לפנות לעורך).
 • תמונות – רצוי לצרף תמונות אילוסטרציה הממחישות את התוכן בו עוסק הכתוב. יש לשלוח תמונות דיגיטליות צבעוניות בלבד, בקובץ jpg, ברזולוציה גבוהה ככל הניתן, וללא מגבלת זכויות יוצרים (כלומר תמונות של השולח/ת או של באישור הצלמים).
 • סרטונים – ניתן ורצוי להוסיף סרטון הממחיש את התוכן בו עוסק הכתוב. אין לשלוח את הקובץ של הסרטון, אלא קישור אליו לאחר שהועלה לאתר אינטרנט (כגון יוטיוב).
 • טקסונומיה – נא להשתמש בשם העברי של הטקסון (Taxon). בפעם הראשונה שהטקסון מוזכר במאמר יש לציין בסוגריים את השם המדעי המלא בלטינית.
 • עריכת לשון – כל הטקסטים עוברים עריכת לשון.
  עדיפות ניתנת לשימוש במילים עבריות. במידה ולמילה לועזית יש חלופה עברית טובה, יעשה שימוש במילה העברית. (לדוגמה: שיטות ולא מתודולוגיה).
 • יחידות מידה – משקל נפח וכדומה יופיעו בעברית (למשל ס“מ ולא cm). חריג: במבחנים סטטיסטיים, מובהקות תכתב באותיות לועזיות a,b,c כך גם המילים לא מובהק- ns.
 • הערות שולים – מאמרים יכתבו ללא הערות שוליים.

מקורות

ההפניה מגוף הטקסט לספרות תעשה על-ידי מספרים, שיופיעו בסוגרים מרובעים, בכתיב עילי, לפי סדר עולה ימין לשמאל, למשל כך [3, 12, 28]. שמו של כותב/ת מאמר המופיע במהלך הטקסט, ייכתב באותה שפה (באנגלית או בעברית) בה הוא מופיע בספרות.

ברשימת הספרות יופיעו קודם המקורות שבעברית ואחריהם אלו שבאנגלית. כל רשימה תאורגן בסדר האלף-בית על-פי שם משפחתו של הכותב הראשון. רשימת הספרות תיכתב, תוך הקפדה על הנוסחים המפורטים כאן.

הוראות ציטוט בעברית

מאמר מכתב עת

זוכמיר מ, האבל ש וחיות ג. 1999. חתולים מגרגרים. הירחון למדעי החתול 5: 21–29.

ספר

עגנון ש"י, יהושע א"ב, עוז ע ואח'. 1967. הספר שמעולם לא נכתב, מהדורה שלישית. תל-אביב: זמורה ביתן.

מאמר או פרק מסוים בספר

שמרון ד ופקר ג'. 2019. הדברים הנסתרים מהעין. בתוך: עומר ד (עורכת). צוללים קדימה. ירושלים: הוצאת זהו זה.

דו"ח

ג'ורדן מ. 1985. רזי המשחק. דו"ח 143-27, מוגש למשרד הספורט, הטיולים והפיקניקים.

עבודת דוקטורט או עבודה לתואר שני

אלמוני פ. 2005. שינויים חקלאיים בעקבות מלחמת סין–יפן השנייה (עבודה לקבלת תואר שני). רחובות: האוניברסיטה העברית בירושלים.

דף אינטרנט

גרוס א. 2019. 101 מתכונים לאניני טעם. אגודת חובבי המזון. www.foodisgood.org. נצפה ב-15 במאי 2020.

פרסום שאינו מדעי

לונדון י וקירשנבאום מ. 2017. היו זמנים. הארץ. 35 במאי.

(אם לקוח מעיתון מודפס – לכתוב מספר עמוד וחלק. אם ממהדורה אינטרנטית, לתת קישור).

הוראות ציטוט באנגלית

Article in Journal

Fryxell JM, Jabar KA, and Sinclair ARE. 1988. Causes and consequences of migration by large herbivores. Science for Everyone 35(2): 237-241.

Doe J, Shamway G, and Fox MRF. 1985. The secret life of the robins. New Phenomena 254(3): 2437665. doi: 354762.665.

Books

Anderson RM and May RS. 1991. Infectious diseases of humans: Dynamics and control, 2nd ed. Oxford, UK: Oxford University Press.

Wright S, Smith TW, Roth DL, et al. 1978. Evolution and the genetics of populations, Vol 4: Variability within and among natural populations. Chicago: University of Chicago Press.

Article in Book

May RM and Anderson RS. 1983. Parasite-host coevolution. In: Futuyama DJ, Simpson B, and Slatkin M (Eds). Coevolution on the run, 3rd ed. Sunderland, MA: Sinauer.

Scientific and Technical Reports and their Parts

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 1961. Climatological data–Kansas. Asheville (NC): Environmental Data and Information Service, National Climatic Center. Report NOAA-03-88-1.

Dissertations, Theses, and Their Parts

Feth JA. 1974. The origins of Norwegian wood (PhD dissertation). Tucson, AZ: University of Arizona.

Websites

Smith RS. My trip to India. www.cs.geotown.com/smithtrip.html. Viewed 14 Dec 1999.

Bird Ecology Society (BES). 1999. Ecology of birds at the turn of the millennium. www.ecologyofbirds.com. Viewed 15 Mar 2002.

GVU’s 8th WWW user survey. (nd). www.cc.gatech.edu/gvu/usersur/.  survey 1997–10. Viewed 8 Aug 2000.

Newspaper Articles

Baker JK. 1999. Switch to dollar bodes ill for Ecuador. Washington Post. Sept 12: Sect B: 2.

Conference Proceedings

Schaefer M. 1975. Experimental studies on the importance of interspecies competition for the lycosid spiders in a salt marsh. Proceedings of the 6th International Arachnological Congress; 19–20 Mar 1974; Amsterdam. Amsterdam: Nederlandse Entomologische Vereniging.

Conference Presentations (Papers) and Abstracts

Smith RD. 1992. Little brown birds are really interesting. In: Jones X (Ed). Interesting birds of North America. Proceedings of the Symposium at the 112th Meeting of the American Birding Society; 1992 Mar 2-4; Los Angeles, CA. Washington: American Birding Society.

In Press

Fulton RS. Predator–prey relationships in an estuarine littoral copepod community. Ecology. In press.

מחקרי סביבה אצלך בתיבה