אקולוגיה וסביבה

אודות

אקולוגיה וסביבה, כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה, משמש אכסניה בין-תחומית לדיונים, למאמרים ולמחקרים העוסקים בסוגיות עכשוויות של סביבה וקיימות בישראל. כתב העת מספק במה מקצועית ובלתי תלויה לדיון ציבורי בין הקהילייה המדעית, קובעי מדיניות ואנשי ממשל, המגזר העסקי, ארגוני סביבה ובעלי עניין.

כתב העת עוסק בסוגיות סביבתיות המעלות שאלות מדעיות ומקצועיות רבות ומעניינות, האמורות להוות בסיס לקבלת החלטות בתחום. סוגיות אלו הפכו לעניין יום-יומי המרתק יותר ויותר אנשים בישראל. כתב העת נהנה מיוקרה אקדמית ופונה הן לציבור הרחב, הן למקבלי החלטות והן לאנשי המקצוע בתחומי הסביבה והאקולוגיה. מתפרסמים בו מאמרים מדעיים וכן מאמרי סקירה ורבי-שיח בנושאים השנויים במחלוקת. כתב העת מופץ למוסדות להשכלה גבוהה, ספריות ציבוריות ובתי הספר רלוונטיים, כמו גם למאות אנשי מקצוע בתחום: אגודות מקצועיות, עובדי המשרד להגנת הסביבה, קק“ל, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברי האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה.

אקולוגיה וסביבה הוא רבעון המוכר ככתב עת שפיט על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. כל המאמרים המתפרסמים במדור חזית המחקר וכן סקירות ומאמרי מדיניות עברו הליך קפדני של ביקורת עמיתים.

מטרות כתב העת אקולוגיה וסביבה

  • לתת במה מכובדת למחקר עכשווי בישראל העוסק בנושאי הסביבה והאקולוגיה;
  • להנגיש ידע מדעי, מחקר ואת הקהילה המדעית לציבור רחב;
  • להגביר את המודעות למדע בבסיס סוגיות סביבתיות ואקולוגיות;
  • לייצר אוריינות מדעית-סביבתית;
  • לעדכן מן הנעשה בארץ בנושאים של אקולוגיה ואיכות סביבה. לקרב את הקהילה האקדמית למקבלי החלטות, קובעי מדיניות, ארגוני סביבה וציבור מעונין;
  • לחזק את מעמד הקהילה המדעית בשיח הציבורי וקביעת במדיניות ציבורית; לפתח כישורי כתיבה ותקשורת של אנשי מדע המכוונים גם לקובעי מדיניות;
  • לייצר ביקוש לידע מדעי בתרבות המוסדית הקיימת ואצל בעלי תפקידים בשירות הציבורי ובגופים פרטיים; לשמש במה לדיון ציבורי;
  • לשמש ציר מפגש בין אנשי אקדמיה, אנשי מקצוע, אנשי ממשל, ארגונים סביבתיים, קובעי מדיניות וציבור מעוניין.

אקולוגיה וסביבה הינו מיזם משותף של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה (ע“ר), החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים ואינו מיועד למטרות רווח.

מחקרי סביבה אצלך בתיבה