אקולוגיה וסביבה

תגובה למאמר הדעה: הדילמה הסביבתית בדרום ים המלח: שטחים פתוחים, מלח ופחמן, המתפרסם בגיליון זה

7 באוגוסט, 2011

המשמעות הסביבתית של חלופת 'הרס המלונות' היא הגבהת הסוללות ההיקפיות של ברכה 5 בחמישה מטרים | צילום: דורון ניסים


מאת

ניר פפאי
ראש אגף שימור סביבה וטבע, החברה להגנת הטבע

מאת

ניר פפאי
ראש אגף שימור סביבה וטבע, החברה להגנת הטבע

התגובה למאמרו של יוחאי כרמל [1] אמנם נכתבת בשמי ועל אחריותי בלבד, אך היא מייצגת את עמדותיהם והשקפותיהם של ארגוני הסביבה הממשלתיים והלא ממשלתיים בסוגיה זו, ואת עמדת הצוות הסביבתי שליווה את בחינת החלופות במשך למעלה משנה.
אתחיל בהסכמות עם פרופ' כרמל. כגופי סביבה העוסקים בעולם המעשה, אנו נדרשים שוב ושוב לבחור בין חלופות שיש להן השלכות כבדות על הסביבה. לצערנו, רק במקרים מעטים עומדת בפנינו האפשרות לא להחליט ולהקפיא את המצב הנוכחי. הדבר נכון גם לגבי ים המלח, המצריך בחירה בין שתי חלופות, שלאחת מהן השלכות סביבתיות משמעותיות יותר מלאחרת.
לחלופה המכונה 'הרס המלונות' יש משמעות סביבתית: עד שנת 2035 יש להגביה ב-5 מטר את הסוללות ההיקפיות של ברֵכה 5, הנמשכות לאורך עשרות ק"מ ובסיסן עשרות מטרים. המשמעות הנגזרת מכך היא כריית חומר ואדי בהיקפים אדירים משפכי נחלי מדבר יהודה. החלופה השניה היא חלופת 'קציר המלח', שפרופ' כרמל עומד על השלכותיה הסביבתיות החמורות. למיטב שיפוטנו, שזכה גם לתמיכת צוות מומחים סביבתי בכיר, עדיפה חלופה זו, על אף מחירה הכבד, מבחינה סביבתית. אחת הסיבות המרכזיות לכך קשורה לעובדה שהגבהת הסוללות היא פתרון זמני שיחייב בכל מקרה קציר מלח בטווח הארוך.
בעבודתו עבור החברה להגנות ים המלח מציג פרופ' כרמל מודל תאורטי המנסה להשוות מבחינה כמותית בין השלכות הקשורות לאנרגיה והמשפיעות על התחממות כדור הארץ לבין השלכות של כרייה וחציבה הגורמות להרס בתי גידול, במקרה זה בשפכי נחלים במדבר יהודה. אנו מזהים במודל מספר כשלים. מדובר במודל אקדמי תאורטי ראשון מסוגו בארץ, שלא נבחן עדיין על-ידי חוקרים מן האקדמיה, והוא מעלה סימני שאלה רבים. מן הראוי לערוך מספר מחקרי חלוץ (פיילוט) בהיקף מצומצם לפני יישום המודל על אחד מן הפרויקטים הגדולים בארץ, והפיכתו לכלי עבודה בפרויקטים נוספים. בדיון רחב היו עולות השאלות המהותיות שעדיין לא נבחנו: מה התוקף ורמת האמינות של הניסיון לבחון את ההשלכות של פרויקט בודד, על כלל המערכות האקולוגיות העולמיות כתוצאה מהשפעת התחממות כדור הארץ? האם סקלות המדידה השונות מאפשרות לעשות זאת בצורה הנותנת ערך כמותי אמין למקבלי ההחלטות? האם ניתן להציב את הערך שהתקבל ביחס לאחוז הפגיעה במערכות אקולוגיות עולמיות בסקלה אחת עם הפגיעה ועם ההרס הישיר בבתי גידול מקומיים כתוצאה מהכרייה? האם האומדנים הנובעים מהמודל, לפגיעה הבלתי הפיכה בבתי גידול מדבריים ייחודיים בלבו של מדבר יהודה כתוצאה מהכרייה המסיבית, אכן מקובלים?
בניגוד לדבריו של פרופ' כרמל, ההיבט הכרוך באנרגיה לא "נעלם מעיניהם של שוחרי הסביבה" ואין המדובר ב"ראייה חד-ממדית של מכלול הבעיה הסביבתית" אלא להפך. ארגוני הסביבה הביאו בחשבון את מכלול ההשלכות הסביבתיות בתרחישים השונים, אך שמו דגש על נקודת המבט הישראלית בראייה ארוכת טווח, המביאה בחשבון את הנזקים הבלתי הפיכים לסביבה כתוצאה מהכרייה. הפתרון הזמני אולי נכון מבחינה כלכלית בהיבט של דחיית השקעות, אך בוודאי מוטעה מבחינה סביבתית. לא בכדי הכריע הצוות הסביבתי, שהדו"ח של פרופ' כרמל עמד לרשותו, בצורה חד-משמעית בעד חלופת הקציר. הוא עשה זאת על אף לחצים כבדים מצד מזמיני העבודה – החברה להגנות ים המלח, משרד התיירות ומשרד האוצר, וקבע כי "קיים יתרון סביבתי משמעותי לחלופת הקציר". 1. כרמל י. 2011. הדילמה הסביבתית בדרום ים המלח: שטחים פתוחים, מלח ופחמן. אקולוגיה וסביבה 2(3): 231-230.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


ציטוט מומלץ

פפאי נ. 2011. תגובה למאמר הדעה: הדילמה הסביבתית בדרום ים המלח: שטחים פתוחים, מלח ופחמן, המתפרסם בגיליון זה. אקולוגיה וסביבה 2(3): 162.
העתק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מחקרי סביבה אצלך בתיבה

  מחקרי סביבה אצלך בתיבה


   מאת

   ניר פפאי
   ראש אגף שימור סביבה וטבע, החברה להגנת הטבע

   מאת

   ניר פפאי
   ראש אגף שימור סביבה וטבע, החברה להגנת הטבע   ציטוט מומלץ

   פפאי נ. 2011. תגובה למאמר הדעה: הדילמה הסביבתית בדרום ים המלח: שטחים פתוחים, מלח ופחמן, המתפרסם בגיליון זה. אקולוגיה וסביבה 2(3): 162.
   העתק

   תכנים נוספים שעשויים לעניין אותך

   ייעור בשטחי מרעה עשבוניים

   זלמן הנקין, ניר עצמון, יהודה יהודה, חוה אהרון, מיכאל וינברג, יוסי קרני

   גיליון אביב 2011 / כרך 2(1) בעבר נראה היה כי קיים ניגוד אינטרסים בין ייעור השטחים הפתוחים לרעייה בהם. ההבדל בגישות נבע מכך שמצד אחד חששו המגדלים מפגיעה בייצור הצומח העשבוני כתוצאה מנטיעה צפופה של עצים ומהצורך להוציא אותם בשנים הראשונות ממעגל הרעייה, ומצד שני חששו היערנים מפני פגיעה קשה של בעלי החיים בשתילים הצעירים

   בעבר נראה היה כי קיים ניגוד אינטרסים בין ייעור השטחים הפתוחים לרעייה בהם. ההבדל בגישות נבע מכך שמצד אחד חששו המגדלים מפגיעה בייצור הצומח העשבוני כתוצאה מנטיעה צפופה של עצים ומהצורך להוציא אותם בשנים הראשונות ממעגל הרעייה, ומצד שני חששו היערנים מפני פגיעה קשה של בעלי החיים בשתילים הצעירים

   גיליון אביב 2011 / כרך 2(1)

   שחזור המערכת האקולוגית במחצבות הכרייה הנטושות במכתש רמון

   בן דרורי, פועה בר (קותיאל)

   גיליון אביב 2012 / כרך 3(1) / הנגב כריית מחצבים במכתש רמון שינתה את המערכת האקולוגית באזור, וכעת נעשה ניסיון לשחזור אקולוגי – חספוס פני השטח נבחר כרכיב מפתח כדי לפתח ולבסס מגוון ביולוגי עשיר במערכת האקולוגית

   כריית מחצבים במכתש רמון שינתה את המערכת האקולוגית באזור, וכעת נעשה ניסיון לשחזור אקולוגי – חספוס פני השטח נבחר כרכיב מפתח כדי לפתח ולבסס מגוון ביולוגי עשיר במערכת האקולוגית

   גיליון אביב 2012 / כרך 3(1) / הנגב

   כן עוזר למחזר: מדוע רצוי ומומלץ למחזר פלסטיק

   גלעד אוסטרובסקי

   גיליון סתיו 2016 / כרך 7(3) / קיימות עירונית למִחזור תועלת סביבתית מובהקת. הוא איננו שיטה בלעדית, אך הוא בסיס חשוב בכל ניתוח סביבתי מקיף, לרבות צמצום פליטת גזי חממה ושימור משאבים

   למִחזור תועלת סביבתית מובהקת. הוא איננו שיטה בלעדית, אך הוא בסיס חשוב בכל ניתוח סביבתי מקיף, לרבות צמצום פליטת גזי חממה ושימור משאבים

   גיליון סתיו 2016 / כרך 7(3) / קיימות עירונית
   לראש העמוד