אקולוגיה וסביבה

מים, קרקע וחקלאות > הנדסה גנטית של גידולים

חקלאות ומערכות אקולוגיות (74) מעיינות ונחלים (50) חקלאות בת-קיימא (48) שיקום נחלים (41) זיהום נחלים (35) הזרמת שפכים לנחלים ולים (23) היערכות משק המים לשינוי האקלים (23) שימוש בחומרי הדברה (22) התפלה (21) ניהול אגני היקוות (21) רעייה ומרעה (21) מקורות מים (17) שיטפונות (15) סחיפת קרקעות (ארוזיה) (14) ניקוז ורשויות ניקוז (14) גידול בעלי חיים (13) שיקום קרקעות מזוהמות (13) קולחים (13) ניהול ביקושי מים (12) זיהום קרקע מחקלאות (11) טיהור מים (8) זיהום קרקע מתעשייה (8) מי תהום (7) דישון (7) כרייה, חציבה ושיקום מחצבות (6) איכות מי השתייה (5) זיהום קרקע מדלקים (5) טיפול בשפכים (4) מים אפורים (3) זיהום קרקע ממטמנות פסולת (1) הנדסה גנטית של גידולים (1)

הנחיות חדשות להערכת סיכונים בעצים בוגרים

אביגיל הלר, ישראל גלון, דני אלמליח, יצחק הל-אור, חיים גבירצמן

גיליון קיץ 2010 / כרך 1(2) תחום פרחים, הנדסת הצומח וגננות נוף במשרד החקלאות, בשיתוף פעולה עם מספר אגרונומים עצמאיים, מפתח לאחרונה בארץ את נושא הערכת עצים בסיכון. הכוונה לעצים שעלולים לגרום נזקים (ברכוש ונפש) במקרה של נפילה או שבר ענפים. התוצר של סקר סיכונים בעצים הוא תכנית עבודה המחייבת טיפול בעצים שהוגדרו כמסוכנים – לעתים כריתה של עץ, לעתים טיפול אורטופדי

תחום פרחים, הנדסת הצומח וגננות נוף במשרד החקלאות, בשיתוף פעולה עם מספר אגרונומים עצמאיים, מפתח לאחרונה בארץ את נושא הערכת עצים בסיכון. הכוונה לעצים שעלולים לגרום נזקים (ברכוש ונפש) במקרה של נפילה או שבר ענפים. התוצר של סקר סיכונים בעצים הוא תכנית עבודה המחייבת טיפול בעצים שהוגדרו כמסוכנים – לעתים כריתה של עץ, לעתים טיפול אורטופדי

גיליון קיץ 2010 / כרך 1(2)