אקולוגיה וסביבה

בנייה ירוקה – עלויות מנקודת מבטם של הקבלנים

1 באוקטובר, 2013

מנקודת מבטם של קבלנים ושל יזמים, ההחלטה לבנות נבחנת רק על פי הכדאיות הכלכלית שלה. לכן, בנייה ירוקה בוודאי שתבוצע אם יש דרישה בשוק לבנייה ירוקה ואם הצרכן מוכן לשלם תמורתה יותר | צילום באדיבות סולאר דקלתון ישראל


מאת

נתן חילו
מנהל האגף הטכני, התאחדות בוני הארץ

מאת

נתן חילו
מנהל האגף הטכני, התאחדות בוני הארץ

כקבלנים העוסקים בבנייה, החיסכון במשאבים טבעיים בבנייה הוא הנושא שאנו מופקדים עליו. האידֵאל הנכסף לחיסכון במשאבים טבעיים הוא לבנות מבנה שאינו צורך כלל משאבים טבעיים – בנוי מחומרים ממוחזרים, אינו צורך אנרגיה לשימוש שוטף, מספק את האנרגיה ממקורות מתחדשים, אינו מזהם את הסביבה, ואינו פוגע במערך האקולוגי הטבעי באתר שהוא בנוי בו.

זה האידֵאל של הבנייה הירוקה, שכמובן אינו בר-השגה. אילו היו הקבלנים נדרשים לבנות על פי אידֵאל זה, המציב רף כה גבוה שאין יכולת להגיע אליו, הם היו מעדיפים לחסוך במאמצים ולא לבנות כלל. העברת אידֵאל זה לשפת המעשה היום-יומי מחייבת פשרה, בדמות הצבת רף בר-השגה למרבית העוסקים בבנייה.

מכון התקנים, באמצעות תקן 5281, קבע סל פעולות בתהליך הבנייה, התורמות לחיסכון במשאבים הטבעיים. כל פעולה שמבצע הקבלן מזכה את המיזם בניקוד שאמור לשקף את תרומתה היחסית לחיסכון במשאבים. באופן מעשי, מבנה מתקרב לאידֵאל של מבנה ירוק ככל שהניקוד המצטבר שהשיג גבוה יותר. אבן יסוד בתקן היא שאין צורך להשיג את הניקוד המֵרבי (וייתכן גם שזה בלתי אפשרי).

לדעתי, כדי לקדם בנייה ירוקה, צריך לעודד כל יוזמה לבנייה ירוקה, גם אם היא צנועה. במילים אחרות – אסור לעצור יוזמות לבנייה ירוקה רק מאחר שהן חלקיות. מיזם שהמרכיב הירוק בו נמוך, עדיף על מיזם שאין בו שום מרכיב ירוק. אם ירבו העוסקים בתכנון ובהקמה של מיזמים ירוקים, ייווצר מאגר גדול של יזמים שהתנסו – בצורה זו או אחרת – בבנייה ירוקה, ויוכלו לצמוח ממנו מיזמים ירוקים מצוינים ובכמות גדולה.

מנקודת מבטם של קבלנים ושל יזמים, ההחלטה לבנות נבחנת רק על פי הכדאיות הכלכלית שלה. לכן, בנייה ירוקה בוודאי שתבוצע אם יש דרישה בשוק לבנייה ירוקה ואם הצרכן מוכן לשלם תמורתה יותר. אך כאשר המניע לבנייה ירוקה הוא קיומה של חובה רגולטורית – יבחן הקבלן אם התוצאה הכלכלית מצדיקה זאת, ויוותר על הקמת מיזם אם משמעותו הפסד או ירידה משמעותית ברווח.

מסיבות אלה ביצענו עבודה להערכת תוספת העלות של הבנייה הירוקה לקבלן, בדירה 'רגילה' בת ארבעה חדרים במבנה מגורים. נכון כי בשל שונות בתנאים מקומיים של מיזמים, במבנה מגורים זה או אחר תוספת העלויות עשויה להיות גבוהה יותר או נמוכה יותר מזו שחישבנו. מצד שני, אנו בטוחים כי יזם שישקיע את הסכומים המפורטים בעבודה ישיג אישור לבנייה ירוקה על פי רמת ההשקעה שלו. עבודה זו תסייע לקבלן המתלבט, הזקוק לתשובה מהירה לגבי תוספת העלויות הכרוכה בבנייה ירוקה, וזאת מבלי שייאלץ להשקיע סכומים גדולים בתכנון ובבדיקות תכנון.

כאמור, התקן לבנייה ירוקה מורכב מסל פעולות שהניקוד הניתן בגינן נקבע כפונקציה של תרומת הפעולה לחיסכון במשאבים. מכיוון שעל היזם לבחור את הפעולות הטובות ביותר בשבילו, וכן מכיוון שהניקוד אינו מתחשב בתוספת העלות הכרוכה בביצוע הפעולה, ראינו צורך להציג את העלות השולית להשגת כל נקודה עבור מ"ר אחד במיזם בנייה ירוקה, עבור כל אחד מפרקי התקן (טבלה 1). כך יוכל הקבלן לבחור את הפעולות המשתלמות ביותר – כלומר, את אלה הנותנות למיזם את הניקוד הדרוש במחיר הנמוך ביותר. ככלל ניסינו לבחור את הפתרונות הזולים מתוך מכלול האפשרויות. חשוב לשים לב כי עבור כל פרק נקבע סף מינימום שיש לעבור, ולכן לא תמיד ניתן לבחור את הפריטים הזולים ביותר. בחלק מהמקרים משליך מצב המגרש או המבנה על בחירת הפריט בסל, כך שייתכן שיהיו מיזמים שפעולה מסוימת בהם אפשרית לביצוע ללא עלות. מצד שני, לעתים פתרונות אינם ישימים כלל במיזמים מסוימים. במקרים כאלה לא השתנו עלויות.

טבלה 1 מראה כי עבור כל פרקי התקן, עלות נקודה לבנייה ברמה של 'כוכב אחד' היא הזולה ביותר, בעוד של 'שלושה כוכבים' היא היקרה ביותר. זאת כמובן מאחר שבבנייה ברמת 'כוכב אחד' ניתן לאמץ פתרונות זולים, אך כאשר מתקדמים לשניים או לשלושה כוכבים, חייבים לבחור את הפריטים היקרים יותר בסל.

טבלה 1

בנייה ירוקה – עלויות לקבלן להשגת נקודות, בחלוקה לפי תחומים בהתאם לדרישות התקן לבנייה ירוקה (ת"י 5281)

העלויות מחושבות עבור דירה רגילה בת 100 מ"ר בבניה רוויה. ישנו גם קריטריון של חדשנות שאינו נכלל בטבלה, משום שעבורו אין דרישות מינימום ולא ניתן להעריך את עלויותיו.

טבלה 1 משקפת את מרכזיותו של פרק האנרגיה בתקן: חייבים לצבור בו נקודות רבות, ונוסף על כך – הפתרונות להשגת נקודות בתחום זה יקרים. בגלל חשיבות פרק האנרגיה ביצענו הערכת עלויות לפרקי המשנה (טבלה 2), כך שלרשות הקבלן יעמוד כלי מפורט לבחירת הפתרון הנכון עבורו. עלותה של נקודה בפרק הבריאות והרווחה גבוהה מאוד, אך סך כל ההשקעה בפרק אינו גבוה.

טבלה 2

בנייה ירוקה – עלויות לקבלן להשגת נקודות, עבור פרקי המשנה בתחום האנרגיה, בהתאם לדרישות התקן לבנייה ירוקה (ת"י 5281)

העלויות מחושבות עבור דירה רגילה בת 100 מ"ר בבנייה רוויה.

מעבר לפעולות הנדרשות לצבירת ניקוד, ישנם שני מרכיבים נוספים הכרוכים בעלות כספית, אף על פי שלא ניתן בגינם ניקוד: תכנון בנייה ירוקה, והליך קבלת אישור שהמבנה עומד בתקן לבנייה ירוקה.

לסיכום, הוצגו כאן ראשי פרקים להערכת תוספת העלויות הצפויה לקבלן וליזם בעת הבנייה בהתאם לתקן לבנייה ירוקה בישראל.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מחקרי סביבה אצלך בתיבה

  מחקרי סביבה אצלך בתיבה


   מאת

   נתן חילו
   מנהל האגף הטכני, התאחדות בוני הארץ

   מאת

   נתן חילו
   מנהל האגף הטכני, התאחדות בוני הארץ
   תכנים נוספים שעשויים לעניין אותך

   בנייה ירוקה – דיור בר-השגה ובר-קיימא

   יהונתן אלעזר, גלית פלצור

   גיליון סתיו 2013 / כרך 4(3) התועלת הכלכלית מבנייה ירוקה מקלה על קידום התחום, ומגשרת על חסמי התפיסה וההתנהלות המקובלים, ובכך מסייעת להגביר את רווחת הפרט והמשק תוך הכללת תועלת סביבתית, חברתית ובריאותית

   התועלת הכלכלית מבנייה ירוקה מקלה על קידום התחום, ומגשרת על חסמי התפיסה וההתנהלות המקובלים, ובכך מסייעת להגביר את רווחת הפרט והמשק תוך הכללת תועלת סביבתית, חברתית ובריאותית

   גיליון סתיו 2013 / כרך 4(3)

   כדאיות כלכלית של בנייה ירוקה בישראל

   יצחק מאיר, משה שוורץ

   גיליון סתיו 2013 / כרך 4(3) הוכחת הכדאיות הכלכלית קריטית לקידומה של הבנייה הירוקה. עם זאת, קביעת הכדאיות מורכבת, מאחר שיש מעט בניינים ירוקים בארץ המאפשרים בדיקה בפועל של מדגם סטטיסטי, וקשה להסתמך על מחקרים ממדינות אחרות

   הוכחת הכדאיות הכלכלית קריטית לקידומה של הבנייה הירוקה. עם זאת, קביעת הכדאיות מורכבת, מאחר שיש מעט בניינים ירוקים בארץ המאפשרים בדיקה בפועל של מדגם סטטיסטי, וקשה להסתמך על מחקרים ממדינות אחרות

   גיליון סתיו 2013 / כרך 4(3)
   לראש העמוד