הגליון הנוכחי
 

גליון מס' 4/דצמבר 2019
גיליון נושאי – היערכות ישראל למשבר האקלים
* חום, יובש ושיטפונות: שינוי האקלים גורם למזג אוויר קיצוני באזורנו
* עיר של קיץ: צעדים להגברת החוסן העירוני בישראל לנוכח המשבר
* כיצד מתכוננת מערכת הבריאות בישראל למשבר האקלים?
* כיצד ישפיע משבר האקלים על המערכת האקולוגית בישראל?
* יודע חקלאי פיקח: בישראל נערכים להשפעות משבר האקלים על החקלאות
* הבורסות רותחות: כיצד יושפע המשק ממשבר האקלים?
* תפקידו של משק החשמל בישראל בהפחתת פליטות גזי חממה

    לפתיחת הקול הקורא    |    להגשת תקצירים


    לפתיחת הקול הקורא    |    להגשת תקצירים


אקולוגיה וסביבה, כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה, משמש אכסניה בין-תחומית לדיונים, למאמרים ולמחקרים העוסקים בסוגיות עכשוויות של סביבה וקיימות בישראל. כתב העת מספק במה מקצועית ובלתי תלויה לדיון ציבורי בין הקהילייה המדעית, קובעי מדיניות ואנשי ממשל, המגזר העסקי, ארגוני סביבה ובעלי עניין.    

כתב העת מבקש לענות על החוסר בכתב עת מדעי בעברית הפונה הן לציבור הרחב והן לציבור האקדמי בתחומים של מדעי הסביבה, מדיניות ציבורית ואקולוגיה- בדגש על זיקתם לקביעת מדיניות סביבתית ברמות שונות.

כתב העת הוא מיזם משותף של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה וקרן קימת לישראל.

 

דווקא כשמרותקים לבית – אקולוגיה וסביבה

ריכזנו עבורכם תכנים המומלצים לקריאה בימים אלו. תכנים העוסקים בריאות הציבור, אפידמיולוגיה, העברת מחלות מבעלי חיים לבני אדם, היערכות רשויות מקומיות לאירועי משבר, תקשורת סיכונים, הנגשת מדע לציבור, ולקינוח: תכנים העוסקים בקשר בין בריאות הציבור לאיכות הסביבה שבכתיבתם היה שותף פרופ' איתמר גרוטו.

'בריאות אחת' – רפואה, בריאותם של בני אדם ושל בעלי חיים ושימור הסביבה
הגישה הרפואית "בריאות אחת" קוראת לשיתוף פעולה בין אנשי מקצוע מרפואת בני האדם ובעלי החיים, כמו גם מדעני סביבה, כדי לשפר את הבריאות של בני האדם ושל בעלי החיים, יחד עם שימור הסביבה. 

ההשפעה של מדיניות ציבורית על בריאות הציבור: תסקיר השפעה על הבריאות ככלי להטמעת שיקולי בריאות בקבלת החלטות 
אילו השפעות עקיפות יש למשבר הקורונה על הבריאות? כיצד ישפיע המשבר הכלכלי הצפוי על בריאות הציבור בטווח הארוך (בעיקר בקרב אוכלוסיות מעוטות יכולות), מהן ההשפעות החברתיות והנפשיות של הבידוד? איזו השפעה חיובית תהיה לשיפור באיכות האוויר בעולם? תסקיר השפעה על הבריאות הוא כלי שנועד לסקור את ההשפעות הרחבות של החלטות מדיניות על בריאות הציבור בכל קבוצות האוכלוסייה לטווח הארוך.

ערוכים להיערכות? רשויות מקומיות בישראל ושינוי האקלים
קיים קשר הדוק בין טיב היערכות השלטון המקומי לטיפול במשבר אקלים לבין היערכותו למשבר בריאותי.

השפעות שינוי האקלים על בריאות הציבור בישראל – מדע ומדיניות
המאמר מתייחס לאחד מתרחישי שינוי האקלים: עלייה בהתפרצות מחלות נגיפיות ומחלות המועברות על-ידי חרקים.

תקשורת סיכונים – חשיבות ומרכזיות

הנגשת נתונים מדעיים לציבור – כיצד ולמה?

מה המחיר של שמירה על איכות החיים בישראל ברמתה הנוכחית?
האם ניתן לשמור על איכות חיים בת-קיימא, גם כשיתנפץ עלינו במלוא עוצמתו הנחשול המאיים של המשבר הכלכלי?

סביבה ירוקה בעיר ובריאות – סקירת המחקר האפידמיולוגי העכשווי 
כשמרותקים לבית ניתן להעריך עוד יותר את חשיבותה של סביבה עירונית ירוקה.

תזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל
האיום על שרשרת הסחר הבין-לאומי מעלה מחשבות על הצורך במשק אוטרקי. האם ישראל מסוגלת לגדל לעצמה את כל צורכי המזון?

הדרך לפח רצופה בכוונות טובות – צמצום בזבוז המזון בישראל
כשאוגרים מזון פן יחסר, בזבוז המזון גובר.

ולסיום תכנים שפרופ' איתמר גרוטו היה שותף לכתיבתם במהלך תפקידו הקודם, כראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות:

נושא מחבר
תאריך פרסום עד תאריך
טקסט חופשי
 
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel