הגליון הנוכחי
 

גליון מס' 3/אוקטובר 2016
קיימות עירונית
* יוצאים מהקיבעון המחשבתי – צמצום צריכה וקידום אורח חיים מקיים בעיר
* זו לא הכמות, זו האיכות – חשיבה חדשה על תקני שצ"פים בערים
* טעון שיפור – מדדים להערכת קיימות עירונית
* קיימות עירונית הלכה למעשה – חזון נפרץ או עוד חזון למועד?
* מה בין חשיפה לסביבה עירונית ירוקה ובין בריאות התושבים?
* אי החום העירוני – האם באמת כדאי להוריד את הטמפרטורה?

אקולוגיה וסביבה, כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה, משמש אכסניה בין-תחומית לדיונים, למאמרים ולמחקרים העוסקים בסוגיות עכשוויות של סביבה וקיימות בישראל. כתב העת מספק במה מקצועית ובלתי תלויה לדיון ציבורי בין הקהילייה המדעית, קובעי מדיניות ואנשי ממשל, המגזר העסקי, ארגוני סביבה ובעלי עניין.    

כתב העת מבקש לענות על החוסר בכתב עת מדעי בעברית הפונה הן לציבור הרחב והן לציבור האקדמי בתחומים של מדעי הסביבה, מדיניות ציבורית ואקולוגיה- בדגש על זיקתם לקביעת מדיניות סביבתית ברמות שונות.

כתב העת הוא מיזם משותף של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

 

אירוע השקת גיליון ים המלח


אקטואליה: פרסומים בנושא שרפות יער

נושא מחבר
תאריך פרסום עד תאריך
טקסט חופשי
 
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel