אקולוגיה וסביבה

יצירת "תו ירוק" למשתלות – בדרך לניהול סביבתי משולב

30 במרץ, 2016

ממיני הצמחים הפולשים הנמכרים במשתלות: איכהורניה עבת-רגל (Eichhornia crassipes) או יקינתון המים בעציץ


מאת

מיכל ארן
אשכול תכנון ומדיניות, המשרד להגנת הסביבה
נועה שטיינר
אשכול משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה
אלון זס"ק
אשכול משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה

מאת

מיכל ארן
אשכול תכנון ומדיניות, המשרד להגנת הסביבה
נועה שטיינר
אשכול משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה
אלון זס"ק
אשכול משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה

הביקוש למוצרים ולשירותים שנטען לגביהם כי הם סביבתיים יותר, הולך וגדל בשנים האחרונות בזכות העלייה במודעות הסביבתית. בו-בזמן, חל גידול משמעותי במספר העסקים המייחסים למוצר או לשירות שהם מספקים ערכים סביבתיים שהצרכן מתקשה לאַמת, כגון "ידידותי לסביבה", "ירוק" ו"אקולוגי".

כדי לסייע לצרכן לזהות מוצר או שירות שהשפעותיהם הסביבתיות פחותות, הקים המשרד להגנת הסביבה את מִנהלת "התו הירוק" בשיתוף מכון התקנים. המנהלת מעניקה תו ירוק למבנים שנבנו לפי תקן בנייה ירוקה, ולמוצרים ולשירותים העומדים במפרטים ירוקים שנכתבו בידי ועדות ציבוריות. התו ניתן למוצרים משופרים סביבתית או לעסקים שהוכיחו כי פעלו לשיפור ביצועיהם הסביבתיים, בין השאר על-ידי צמצום צריכת האנרגיה, המים והפסולת, הפחתת השימוש בחומרים רעילים לאדם ולסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים נוספים.

אחד מהשירותים שנבדקים במסגרת זו הוא המִשתלות, מאחר שהן ממלאות תפקיד חשוב בעיצוב המרחב, הצמחייה והנוף בישראל. למִשתלות השפעה רבה על הסביבה: הן בעלות פוטנציאל רב לתרומה סביבתית מחד גיסא, אך בעלות פוטנציאל לגרימת נזקים לסביבה מאידך גיסא. במסגרת פעילותן השוטפת יכולות המִשתלות לעודד שתילת צמחייה מקומית, לסייע בצמצום צריכת המים וכן להגדיל את המודעות הציבורית לנושאים סביבתיים בקרב הקהל הרחב, כיוון שהן גוף המקשר בין מכלול גורמים. עם זאת, מעצם פעילותן, מִשתלות הן גם גורם שעלול להפיץ מזיקים ומינים פולשים, וכן להיות מוקד לרכישה לא מבוקרת או לא הכרחית של חומרי הדברה.

לאור הפוטנציאל הגדול של המִשתלות להיות סוכן שינוי סביבתי חיובי שמשפיע גם על הציבור הרחב, פועל בימים אלה המשרד להגנת הסביבה לגיבוש מדיניות בנושא התייעלות סביבתית של המשתלות בישראל באמצעות "תו ירוק". אסדרה רכה מסוג זה יש הזדמנות להטמיע עקרונות של ניהול סביבתי בראייה כוללת במִשתלות.

במטרה לבחון את הצורך הציבורי לתו שכזה ערך המשרד להגנת הסביבה סקר להעדפות צרכנים בתחום המִשתלות. נמצא כי הידיעה שלמִשתלה יש תו ירוק גורמת במידה רבה להעדפתה על פני מִשתלה ללא תו (איור 1). נמצא גם כי הרוכשים יסכימו לתוספת תשלום של 5%–3, כמו גם לנסיעה במיוחד אל מִשתלות בעלות תו ירוק. תוצאות הסקר מאששות את הצורך בפעילות לקידום התו הירוק למִשתלות.

איור 1

העדפת צרכנים לרכישה במִשתלה בעלת תו ירוק

נמצא כי 87% מנשאלים מעדיפים מִשתלה בעלת תו ירוק. דיוק התוצאות, ברמת ביטחון של 95%, סטיית התקן היא % ±4.4. סך הכול 500 נדגמים. הכנת הסקר: אסף צחור, המשרד להגנת הסביבה.

 בתחילת ההליך גובשו קריטריונים סביבתיים הרלוונטיים למִשתלות בישראל, תוך הליך התייעצות באינטרנט וכן במסגרת שולחן עגול עם בעלי עניין (stakeholders) מהמגזר הפרטי והציבורי. התהליך נעשה תוך שיתוף פעולה עם מִשתלות שהן גורם מרכזי בעל רצון, ידע ויכולת לערוך שינויים משמעותיים, שישפיעו באופן חיובי על המערכת האקולוגית והסביבה בישראל.

התו הירוק העתידי למִשתלות יתייחס למגוון נושאים מהותיים, ובהם:

צמצום הפצה של מיני צמחים פולשים

מינים פולשים עלולים לשנות לחלוטין את המערכת האקולוגית הטבעית. ביכולתם לדכא את המינים המקומיים ולהשפיע על יציבות המערכת כולה, הם עלולים לגרום נזקים כלכליים, כגון פגיעה בתשתיות לאספקת מים, שינוי של תפקודי המערכת האקולוגית ועוד.
במסגרת התו הירוק יימנעו המִשתלות ממכירה של מיני צמחים פולשים שנמכרים כיום, וכן יעודדו רכישה של מיני צמחים מקומיים. לפיכך, יש לגבש רשימת מינים שיהיו חלופה ראויה בעיני הצרכן, וכן לתת כלים וחומרי הסברה למִשתלות תוך העלאת מודעות הציבור לנושאים אלה.

פעולות למניעת הפצה לא מכוונת של מזיקים לאדם

למִשתלות תפקיד חשוב בהתמודדות עם שני מזיקים פולשים עיקריים שמופצים דרכן: יתוש הטיגריס האסייני (Aedes albopictus) שמפיץ מחלות, ונמלת האש הקטנה (Wasmannia auropunctata) הידועה לשמצה בעקיצותיה. הכנת תכנית טיפול במזיקים לפי הצורך, שתכלול ביצוע ניטור יסודי בכל שטח המשתלה, יצירת נהלים למניעת מים עומדים, טיפול מהיר במוקדי מזיקים חדשים, הדברה בתכשירים מורשים בלבד ועוד, יכולה לצמצם את הפצתם של המזיקים הללו לגינות פרטיות ומכאן גם לצמצם את השימוש בחומרי הדברה.

הפחתת צריכת המים

מִשתלות הן צרכניות גדולות של מים, אולם עדיין ניכר כי ישנן דרכים רבות להתייעל בתחום זה. התו הירוק העתידי יעודד שימוש במערכות השקיה חכמות, רכישת צמחייה חסכונית במים, יצירת נוהלי עבודה להשקיה נכונה, בניית תכנית הפחתה מתאימה לכל עסק ועוד. כמו כן, התו יעודד מִשתלות למכור צמחים חסכוניים במים לצורך צמצום צריכת המים הכוללת של הגינון בישראל.

אתגר המידתיות

עולה הצורך במציאת איזון נכון בין עידוד פעולות סביבתיות כוללניות לבין השתה של עלויות גבוהות מדי על המִשתלות, שמרביתן מוגדרות כעסק קטן או בינוני. אחד הכלים להתמודדות עם האתגר הוא מתן דגש בתו הירוק להתנהלות סביבתית נכונה, ולאו דווקא לשינויי תשתית מרחיקי לכת. צעדים אלה ייעלו את הצריכה (כגון מים, חשמל, דלק), ואף יסייעו לצמצום העלויות למשתלה לטווח הארוך, וזאת באמצעות גיבוש תכניות עבודה רב-שנתית נושאיות.
הצלחת התו הירוק למשתלות תלויה בגורמים ובשותפים רבים, בהם משרדי ממשלה רלוונטיים, ובעיקרם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, גורמי מקצוע בתחום וכמובן המִשתלות עצמן. אנו נמצאים כיום בעיצומו של תהליך למידה במִשתלות שמטרתו לשפר את הקריטריונים של התו הירוק, ונמשיך בשיח פתוח עם כלל הגורמים בעלי הניסיון המקצועי והמעשי בתחום לקידום אישור התו. שיתוף הפעולה הוא המפתח להצלחת המהלך, לצמצום המִדְרָך הסביבתי (environmental footprint) ולפיתוח שוק מִשתלות סביבתי ומהימן.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


ציטוט מומלץ

ארן מ, שטיינר נ וזס"ק א. 2016. יצירת "תו ירוק" למשתלות – בדרך לניהול סביבתי משולב. אקולוגיה וסביבה 7(1): 5–7.
העתק
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מחקרי סביבה אצלך בתיבה

  מחקרי סביבה אצלך בתיבה


   מאת

   מיכל ארן
   אשכול תכנון ומדיניות, המשרד להגנת הסביבה
   נועה שטיינר
   אשכול משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה
   אלון זס"ק
   אשכול משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה

   מאת

   מיכל ארן
   אשכול תכנון ומדיניות, המשרד להגנת הסביבה
   נועה שטיינר
   אשכול משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה
   אלון זס"ק
   אשכול משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה   ציטוט מומלץ

   ארן מ, שטיינר נ וזס"ק א. 2016. יצירת "תו ירוק" למשתלות – בדרך לניהול סביבתי משולב. אקולוגיה וסביבה 7(1): 5–7.
   העתק


   תכנים נוספים שעשויים לעניין אותך

   Simon Beck

   גיליון אביב 2016 / כרך 7(1) סיימון בֵּק הוא אמן סביבתי בריטי, שבד הציור שלו הוא משטחים מושלגים, בעיקר בהרי האלפים. הוא תלוי בחסדי הסביבה - שמאפשרים לו את השלמת היצירה וקובעים את אורך החיים המוגבל שלה

   סיימון בֵּק הוא אמן סביבתי בריטי, שבד הציור שלו הוא משטחים מושלגים, בעיקר בהרי האלפים. הוא תלוי בחסדי הסביבה - שמאפשרים לו את השלמת היצירה וקובעים את אורך החיים המוגבל שלה

   גיליון אביב 2016 / כרך 7(1)

   המתח בין שמירת טבע לזכויות בעלי החיים

   יעל כהן-פארן, יהושע שקדי, שמוליק יידוב, דן אלון, נועה יאיון, יונתן שפיגל, דרור בן-עמי

   גיליון אביב 2016 / כרך 7(1) קיימות שתי גישות להגנת הטבע: גישת השימור שמתייחסת לטבע כאל משאב ומגִנה עליו מסיבות תועלתניות, וגישת ההגנה שרואה בטבע ישות בעלת ערך פנימי שראויה להגנה, ללא קשר הכרחי לתועלת שהאדם מפיק ממנה. בשולחן הדיונים נציג דעות מגוונות בדבר הגישות הללו

   קיימות שתי גישות להגנת הטבע: גישת השימור שמתייחסת לטבע כאל משאב ומגִנה עליו מסיבות תועלתניות, וגישת ההגנה שרואה בטבע ישות בעלת ערך פנימי שראויה להגנה, ללא קשר הכרחי לתועלת שהאדם מפיק ממנה. בשולחן הדיונים נציג דעות מגוונות בדבר הגישות הללו

   גיליון אביב 2016 / כרך 7(1)

   בנייה מחדש ביישובי הנגב המערבי – שיפור החוסן באמצעות בנייה בת-קיימא

   איריס גבעולי, נעמה וינברג

   גיליון אביב 2024 / כרך 15(1) / שיקום ופיתוח בר-קיימא של הנגב המערבי תכנון ובנייה מחדש של הבתים והיישובים שניזוקו קשות כהזדמנות לחשיבה חדשנית על בנייה בת-קיימא, המשלבת מרחב לחיים משגשגים ובטוחים

   תכנון ובנייה מחדש של הבתים והיישובים שניזוקו קשות כהזדמנות לחשיבה חדשנית על בנייה בת-קיימא, המשלבת מרחב לחיים משגשגים ובטוחים

   גיליון אביב 2024 / כרך 15(1) / שיקום ופיתוח בר-קיימא של הנגב המערבי
   לראש העמוד