אקולוגיה וסביבה

בריאות ומזון > הנדסה גנטית

בריאות הציבור (68) חשיפה לזיהום אוויר (29) תחלואה מהתפרצות מחלות (24) תחלואה מגורמים סביבתיים (19) תזונה מקיימת (14) הערכת חשיפה למזהמים (9) מדיניות (8) גידול בעלי חיים (5) מזון מן החי (5) חומרים מסוכנים (4) חומרים מזיקים במזון (3) אקו-טוקסיקולוגיה (חומרים רעילים בסביבה) (3) תסקיר השפעה על הבריאות (3) בזבוז מזון (3) איכות מי השתייה (2) קבוצות בסיכון גבוה (2) רעש (2) קרינה בלתי מייננת (2) הנדסה גנטית (1)

סיכונים ויתרונות סביבתיים בשימוש בצמחים מהונדסים גנטית בחקלאות בישראל

חגית אולנובסקי, יובל ספיר

גיליון חורף 2013 / כרך 4(4) אף על פי שישראל מובילה בעולם בפיתוחים טכנולוגיים לחקלאות ובפיתוח צמחים מהונדסים גנטית, אין בה כיום גידול מסחרי, וגם הדיון על ההשפעות הסביבתיות של צמחים מהונדסים בישראל מוגבל

אף על פי שישראל מובילה בעולם בפיתוחים טכנולוגיים לחקלאות ובפיתוח צמחים מהונדסים גנטית, אין בה כיום גידול מסחרי, וגם הדיון על ההשפעות הסביבתיות של צמחים מהונדסים בישראל מוגבל

גיליון חורף 2013 / כרך 4(4)