אקולוגיה וסביבה

דבר השר להגנת הסביבה

גלעד ארדן

גיליון חורף 2010 / כרך 1(1) ברכתו של השר להגנת הסביבה גלעד ארדן עם יציאתו של הגיליון הראשון של אקולוגיה וסביבה

ברכתו של השר להגנת הסביבה גלעד ארדן עם יציאתו של הגיליון הראשון של אקולוגיה וסביבה

גיליון חורף 2010 / כרך 1(1)