אקולוגיה וסביבה

פסולת וצרכנות > פסולת נייר וקרטון

טיפול בפסולת (57) מדיניות פסולת וניהולה (42) פסולת עירונית (24) מִחזוּר ושימוש חוזר (18) תרבות הצריכה (16) פסולת לאנרגיה (14) פסולת פלסטיק (14) פסולת אורגנית (13) הפחתה וצמצום (12) פסולת חקלאית (9) ניקיון המרחב הציבורי (9) פסולת תעשייתית (6) אורך חיים של מוצרים (6) צרכנות אתית (6) פסולת בניין (5) אריזות (4) תו תקן ירוק (3) פסולת זכוכית (2) פסולת אלקטרונית (1) פסולת נייר וקרטון (1) פסולת מסוכנת (1)

חשבון לוויין לפסולת – מאזן זרמי הפסולת בישראל

תומר כהן, משה ינאי

גיליון חורף 2020 / כרך 11(4) / פסולת חשבון לווין לפסולת מספק לראשונה מאזן של כלל סוגי הפסולת בארץ, לפי מקור, חומר עיקרי ואופן הטיפול

חשבון לווין לפסולת מספק לראשונה מאזן של כלל סוגי הפסולת בארץ, לפי מקור, חומר עיקרי ואופן הטיפול

גיליון חורף 2020 / כרך 11(4) / פסולת