אקולוגיה וסביבה

כל התורה על רגל אחת

Adrian Wyld

גיליון קיץ 2022 / כרך 13(2) למידה חוץ-כיתתית תורמת לאימוץ עמדות פרו-סביבתיות ואף להתפתחות הקוגניטיבית, הפיזית, הרגשית והחברתית של התלמידים

למידה חוץ-כיתתית תורמת לאימוץ עמדות פרו-סביבתיות ואף להתפתחות הקוגניטיבית, הפיזית, הרגשית והחברתית של התלמידים

גיליון קיץ 2022 / כרך 13(2)