אקולוגיה וסביבה

מיצב שנועד להפנות זרקור להתייבשות ים המלח

גיליון חורף 2012 / כרך 3(4)