אקולוגיה וסביבה

תוכנית משרד החינוך לחינוך בתחום שינוי האקלים

ד"ר גילמור קשת, ד"ר אפרת עילם

גיליון קיץ 2022 / כרך 13(2) אקלים לכל ילד – מה החשיבה העומדת מאחורי תוכנית המשרד להטמעת תחום שינוי האקלים במערכת החינוך?

אקלים לכל ילד – מה החשיבה העומדת מאחורי תוכנית המשרד להטמעת תחום שינוי האקלים במערכת החינוך?

גיליון קיץ 2022 / כרך 13(2)