אקולוגיה וסביבה

זו השיטה הנכונה?

אייל ברטוב

גיליון סתיו 2010 / כרך 1(3) עצי השיטה מוגנים על פי חוק, ולכן נתנו לקבלנים, שכָּרו חומר ואדי (בעיקר חלוקים), הוראה לשמרם. מה שלא הובא בחשבון הוא שמערכות השורשים של עצי שיטה משתרעות אמנם למרחק עצום של עד עשרים מטרים, אך בעיקר במישור האופקי. מסיבה זו לא יכלו השורשים לספק מים לעצים, והם התייבשו ומתו

עצי השיטה מוגנים על פי חוק, ולכן נתנו לקבלנים, שכָּרו חומר ואדי (בעיקר חלוקים), הוראה לשמרם. מה שלא הובא בחשבון הוא שמערכות השורשים של עצי שיטה משתרעות אמנם למרחק עצום של עד עשרים מטרים, אך בעיקר במישור האופקי. מסיבה זו לא יכלו השורשים לספק מים לעצים, והם התייבשו ומתו

גיליון סתיו 2010 / כרך 1(3)