אקולוגיה וסביבה

חרדים

סקירת הספר: לְשָמְרָהּ – קהילות מקיימות ואקולוגיות בישראל

ניר ברק

גיליון קיץ 2023 / כרך 14(2) ספר חדש המביא לקדמת הבמה את אתגר היצירה והטיפוח של קהילות אזרחיות שמקדמות אורח חיים מקיים

ספר חדש המביא לקדמת הבמה את אתגר היצירה והטיפוח של קהילות אזרחיות שמקדמות אורח חיים מקיים

גיליון קיץ 2023 / כרך 14(2)