אקולוגיה וסביבה

המזרח התיכון

הביטחון הלאומי בצל משבר האקלים העולמי

המשימות והאתגרים שמשבר האקלים עשוי להעמיד בפני צה"ל

גיליון אביב 2021 / כרך 12(1)