אקולוגיה וסביבה
כיצד יכולים פאנלים סולאריים לצמצם פערים חברתיים?

חלוקת הטוב: כיצד טכנולוגיה מתקדמת יכולה לסייע במיתון אי-שוויון חברתי?

גיליון קיץ 2021 / כרך 12(2)