אקולוגיה וסביבה

'הדורות הבאים' כבר כאן! איפה הם מוצאים תקווה בתוך המשבר המתעצם?

גיליון קיץ 2022 / כרך 13(2)