אקולוגיה וסביבה

מקטע מתוך מפה

נועם רבינוביץ

גיליון סתיו 2012 / כרך 3(3) אמנות קרטוגרפית מקורית המתארת רבדים של זיקות אישיות וקולקטיביות בין טכנולוגיה, תרבות, טבע ונוף

אמנות קרטוגרפית מקורית המתארת רבדים של זיקות אישיות וקולקטיביות בין טכנולוגיה, תרבות, טבע ונוף

גיליון סתיו 2012 / כרך 3(3)