אקולוגיה וסביבה

חקלאות ביזנטית בִּסְפר המדבר – מבט מחודש דרך קן היונה

יותם טפר, גיא בר-עוז

גיליון אביב 2013 / כרך 4(1) / חקלאות, קיימות וסביבה בעזרת ארכיאולוגיה וחקר שובכי יונים, מתגלה עדויות לחקלאות אינטנסיבית עתיקה בשולי המדבר בתקופה הביזנטית

בעזרת ארכיאולוגיה וחקר שובכי יונים, מתגלה עדויות לחקלאות אינטנסיבית עתיקה בשולי המדבר בתקופה הביזנטית

גיליון אביב 2013 / כרך 4(1) / חקלאות, קיימות וסביבה