אקולוגיה וסביבה

למה ההורים צריכים להיות מעורבים בקידום החינוך בתחום שינוי האקלים גם בין כתלי בית הספר?

גיליון קיץ 2022 / כרך 13(2)