אקולוגיה וסביבה

רעש בשטחים פתוחים: מיפוי ההשפעות על בעלי החיים והמלצות מדיניות

יהלה דור, בן בלק

גיליון חורף 2023 / כרך 14(4) כיצד משפיע רעש ממקור אנושי על המערכות האקולוגיות היבשתיות בישראל, ואילו מהלכי אסדרה יכולים להפחית את ההשלכות השליליות של רעש זה?

כיצד משפיע רעש ממקור אנושי על המערכות האקולוגיות היבשתיות בישראל, ואילו מהלכי אסדרה יכולים להפחית את ההשלכות השליליות של רעש זה?

גיליון חורף 2023 / כרך 14(4)