אקולוגיה וסביבה

דג ברשת

דני ברחנא

גיליון חורף 2010 / כרך 1(1) דקר שהתפתה לאכול דג שנתפס ברשת דיג קרועה שהשאירו דייגים, ונתפס בעצמו

דקר שהתפתה לאכול דג שנתפס ברשת דיג קרועה שהשאירו דייגים, ונתפס בעצמו

גיליון חורף 2010 / כרך 1(1)