אקולוגיה וסביבה

הרכבת לאילת – גשר יבשתי להובלת מכולות כתחליף לתעלת סואץ

דוד רוזן

גיליון קיץ 2013 / כרך 4(2) לגשר המטענים המתוכנן אין כל תכלית, תועלת או תוחלת מבחינת הספנות, הכלכלה והלוגיסטי

לגשר המטענים המתוכנן אין כל תכלית, תועלת או תוחלת מבחינת הספנות, הכלכלה והלוגיסטי

גיליון קיץ 2013 / כרך 4(2)