אקולוגיה וסביבה

מה למשבר האקלים ולמורים בחינוך הפורמלי

אסף שוורץ

גיליון קיץ 2022 / כרך 13(2) סוכני השינוי – כיצד יממשו המורות והמורים את התוכניות לחינוך בתחום שינוי האקלים?

סוכני השינוי – כיצד יממשו המורות והמורים את התוכניות לחינוך בתחום שינוי האקלים?

גיליון קיץ 2022 / כרך 13(2)