מ"שיפור הנוף" לשמירת המערכות האקולוגיות הטבעיות – הצורך בהפסקת פעולות ייעור בשטחים טבעיים בישראל

אלון רוטשילד
2019, גליון 2 יוני

קק"ל - אכן ארגון שרובו מיותר
יהודה אנזל
15/07/2019

אלון רוטשילד העלה נקודות חשובות לדיון. ולא הייתי מעיר את הערותי למטה אם ד"ר בונה לא היה חוזר אוטומטית על ההתקפות הרגילות על מתנגדי קק"ל.

התקפות אלו תמיד באות במגוון שיטות: המבקרים אף פעם לא ציונים מספיק... הרי רק קק"ל הוא ארגון ציוני... הייעור הוא עניין מקצועי - והרי רק קק"ל מבין בשטחים פתוחים... המאגרים חיוניים - והרי רק קק"ל מבינים במשאבי מים ... כולנו במחקר, בארגונים ירוקים, בחברות ייעוץ- לא מבינים כלום (אלא אם היועצים מייעצים בדיוק מה שקק"ל צריכה). התקפות כאלו הן כבר ארוכות שנים והמקצוענות, והתכנון ממש לא במשחק.

הרי אם נהיה ישרים מקצועית (ולא רק לפרנסה, שהיא חשובה בפני עצמה) במציאות המודרנית ולאחר כישלון ארוך שנים אין לארגון צידוק. הצידוק מגיע על ידי עבודות עפר, נטיעות, פרויקטי פיתוח למועצות אזוריות והשתקת כל ביקורת על מערכת שרוב רובה נמצאת בכלל במשרדים בירושלים. קק"ל הוא ארגון המטיף לנו על חשיבות הנטיעות בשוליים הבלתי אפשריים (משיקולים שבuודאי אינם אקולוגיים, למרות שמסתתרים אחריהם) ובמציאות ארגון שמכר את נשמתו לנדל"ן - ראו ההקטנה בשטחי יער ירושלים (ואני מפנה אתכם גם למאמרו של מוטי קפלן שבלי להזכיר שמות, מדבר גם הוא על תהליך כזה). תהליך דומה קרה בהרבה "יערות" בארץ. עיקר פעולת קק"ל לנטיעה ו"פיתוח" בשטחי השוליים מטרתה העיקרית לייצר נקודת מוקד כדי לפנות ולעורר גיוס כספים בכל ארגוני ידידי קק"ל שיש לה בעולם. אם הארגון הזה היה מסכם את סך התרומות לנטיעות ב 7-8 העשורים האחרונים - מדינת ישראל כבר הייתה מכוסה ביער בעובי של 7 שכבות! (כולל ניהול המשאב) וכמות הכסף בחשבון שלהם לא הייתה 5-9 מיליארד שקלים בשוטף (מנדל"ן ותרומות. לכן, כל טיעוני ההצדקה של קק"ל כפי שמנסה ד"ר בונה להציג, מייעור ועד לרוב המאגרים הן טענות פיקטיביות שלא עומדים אף פעם במבחן מקצועי של צורך, אלטרנטיבות, ייעוד שונה לכסף. אלא רק בתכנון, רק שלאחר החלטה. חבל על כל תרומה לאירגון כזה.
מקווה שמדינת ישראל תיקח מהארגון הזה את מיטב כספו. הרי הוא בעיקר משמש לתקורה העצומה של החזקת המשרדים... ועכשיו צפו לטיעונים הציוניים (אותם שמעתי רבות בשהותי באוסטרליה, ארה"ב ואמריקה הלטינית) כאלו, שהמתנגדים לקק"ל הינם עוכרי ישראל. זו הפרופוגנדה שלהם, כדי להצדיק המשך טיסות לעולם לגיוס כספים.

לדוגמה- האם מישהו בקק"ל שאל את עצמו או חוקרים מקצועים ולא "מחוברים" כמה מים הולכים לאיבוד מכל האקויפרים השעונים של הרי יהודה בגלל שנטעו מעליהם משאבות מים בדמות יערות מחטניים? אולי כל הייבוש של המעינות באזור מקורו גם בנטיעות ולא רק בשינוי בגשם או בטמפרטורה? לא אשכח את השיעור הראשון בהידרולוגיה שניתן על ידי לזלי שנן באוניברסיטה העברית בסוף שנות השבעים - הוא חישב והראה שתוך עשרים-שלשים שנה המעיינות ייתיבשו, העצים יגדלו, האוגר השעון ייגמר ואף מילוי חוזר לא יעמוד בנטיעות. תחזיתו התאמתה - ועכשיו כמובן נחפש אשם אחר...רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel