ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי

אלון אנגרט
2011, גליון 3 אוגוסט

עלית הטמפרטורה בגרפים במשך כ-30 שנה בים ובאוויר לא מובהקת
אבי כהן
23/10/2017

והיא גם בתחום של כעשירית מעלה. לא מבין איך חוזים לפי זה עליה של שתי מעלות? (אני מתכוון לשלשת הגרפים בתחילת המאמר שמסומנים א, ב, ג)

בגרפים האלה הטמפרטורה עולה ויורדת השיפוע הכללי מראה אולי מגמה של עליה כללית של פחות מעשירית מעלה בעשר שנים, אבל גם זה לא מובהק כי השונות והתנודות גדולות לשני הכיוונים.

בנוסף שלושת הגרפים האלה עומדים בסתירה למגמה שנראית בגרף של עלית ריכוז ה-CO2 באוויר שמראה עליה יפה ורצופה ולפי סתירה זאת נראה שאין קשר מובהק בין ריכוז הפד"ח (CO2 ) לעליית הטמפרטורה.רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel