זה הזמן לתכנן את משק המים באגן הכינרת

יהושע שקדי
2019, גליון 2 יוני

תגובה למאמר הדעה של ד"ר שקדי ולמגיבים לו
פרופ' מיכה קליין
18/07/2019

כאשר אנו עוסקים בכמויות המשקעים העתידיות בכלל ובאגן ההיקוות של הכנרת בפרט, יש להבחין בין המדוד עד כה לבין החזוי לפי משאלות הלב של הכותב. במאמר של ד"ר שקדי ובתגובות של שחם ושל ד"ר מרקל יש התייחסות אל שינוי אקלימי והשפעותיו כאילו מדובר בעובדה המובנת מאליה.
דוגמאות:

  • ד"ר שקדי: "להבנתי, הסיבה המרכזית לצורך בתכנון היא ההכרה שהעדויות ההידרולוגיות מעידות על ירידה מהותית בשפע המים באגן הכינרת";
  • שחם: "להיערך להתמעטות הדרגתית בכמויות המים באגן הכינרת בעקבות שינוי האקלים",
  • ד"ר מרקל: "שינוי האקלים מתבטא במגמה רב-שנתית ברורה של פחיתה במשקעים הטבעיים בצפון ישראל". 

אני רוצה לחלוק על דבריהם:
בדו"ח השירות המטאורולוגי משנת 2014 נכתב: "לא נצפה שינוי מהותי בכמויות המשקעים והחלוקה העונתית שלהן מראשית שנות ה-20 של המאה הקודמת ועד היום".
בדו"ח השירות המטאורולוגי משנת 2015 מובא גרף המציג את כמות המשקעים השנתית הממוצעת בכל שנה מ-1921 ועד 2014. הקו האדום המלא מייצג ממוצע רץ של 15 שנה.
גם עיון בדו"ח השירות ההידרולוגי משנת 2017 (ראו תרשים 7ב בדו"ח) מראה את אינדקס הבצורת באגן הכנרת משנת 1922 ועד 2016. אומנם נראה כי בעשור האחרון יש יותר אינדקס שלילי, אך לאורך כל התקופה לא ניתן לראות מגמה של עלייה או ירידה.
במחקר מקיף של מורין, אנזל, ריב וגבריאלי (2019) מצאו החוקרים כי כמות המשקעים הקטנה בישראל בשנים האחרונות לא חריגה לעומת הממוצע באלפי השנים האחרונות.
ניתוח הזרימות בירדן מחייב לקחת בחשבון את כל השינויים שנעשו באגן מעל תחנת גשר הפקק, כמו תפיסת מים על ידי הלבנונים, הזרמת מים מנחל סער לברכת רם על ידי התושבים הדרוזים, שאיבות יתר על ידי הרשויות בישראל וכן בניית מאגרים כמו מאגר העורבים. כל אלה מורידים כמובן את ספיקת הירדן בגשר הפקק, אך לא בהכרח מצביעים על ירידה בכמות המשקעים.

מקורות

  • סיכום עונת הגשמים 2016/2017 ומאפייניה ההידרולוגיים העיקריים. המחלקה למים עיליים והידרומטאורולוגיה, השירות ההידרולוגי. דו"ח2017/01 , ירושלים, ISSN-0333-5127.
  • שינויים אקלימיים בישראל. ממצאי השירות המטאורולוגי. 2015.
  • דו"ח השרות המטאורולוגי. 2014.
  • Morin E, Ryb T, Gavrieli I, and Enzel Y. 2019. Mean, variance, and trends of Levant precipitation over the past 4500 years from reconstructed Dead Sea levels and stochastic modeling. Quaternary Research 91(2): 751-767.


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel