ניקוי קרקעית נחל הקישון ושיקומו – מחזון למציאות

דרור פבזנר ואלון זס"ק
2019, גליון 2 יוני

Risk assessment
Dr. Jacob Paz
17/07/2019

One of the issue is the risk assessment of mixtures i.e metals to metals, and please help me to find a scientist who will like collaborate. I like to develop a R&D grant proposal. 
Dr. Jacob Paz


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel