מסדרונות אקולוגיים בישראל – היבטים תכנוניים
מוטי קפלן
2019, גליון 1 מרץ

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel