ישראל עשירה במיוחד בעולם החי והצומח שלה – האומנם?
אורי רול, לואי סטון ושי מאירי
2010, גליון 3 אוקטובר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel