רב–שיח בנושא הפקת אנרגיה מפצלי שמן בחבל עדולם
משה שירב–שורץ, אורית סקוטלסקי, יובל ברטוב, יהושע שקדי, שחר דולב, יעקב מימרן
2010, גליון 2 מאי

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel