השימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות
יואב מוטרו, מוטי צ'רטר, דן אלון' שאול אביאל, קובי מירום' אורי פלג, סאמח דראושה, נועם וייס, אמיר עזר, עדו קן, שלמה קפואה ויוסי לשם
2013, גליון 1 פברואר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel