פסולת = מזון. פרק מתוך הספר 'מעריסה לעריסה'
מיכאל בראונגרט וויליאם מק'דונו
2012, גליון 3 אוגוסט

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel