לקראת חוק שיקום קרקעות מזוהמות בישראל – מקורות כספיים והסדרי מימון
אור קרסין, יעל מייסון וגלית פלצור, אייל אפשטיין, אריה נייגר, יהודה גיא ועמיתיו, עמית ברכה
2011, גליון 4 נובמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel