תגובה למאמר הדעה: שמורת עין פשחה – האם תיעלם?
יהושע שקדי
2011, גליון 2 מאי

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel