מגמות אקלימיות בישראל 2002-1970: חם וצחיח יותר בפנים הארץ
המו חארל קאפלה והנדריק ברוינס
2010, גליון 1 ינואר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel