אקולוגיה וסביבה

עמק המעיינות

עין יהודה, בפאתי קיבוץ עין הנצי"ב, יולי 2020

גיליון סתיו 2021 / כרך 12(3) / נחלי ישראל