אקולוגיה וסביבה

יובל שנים לוועידה השנתית של האגודה הישראלית לאקולוגיה – מאז ועד היום

גילי כהן, שחר בוקמן

גיליון אביב 2022 / כרך 13(1) הוועידה השנתית ה-50 היא הזדמנות סמלית לבחינה רטרוספקטיבית של המפעל המדעי החלוצי, הוותיק והמפואר, שיש לו חלק חשוב במורשת של התנועה הסביבתית הישראלית

הוועידה השנתית ה-50 היא הזדמנות סמלית לבחינה רטרוספקטיבית של המפעל המדעי החלוצי, הוותיק והמפואר, שיש לו חלק חשוב במורשת של התנועה הסביבתית הישראלית

גיליון אביב 2022 / כרך 13(1)

אבולוציה של מחקר אקולוגי וסביבתי – 50 השנים האחרונות

גיליון אביב 2022 / כרך 13(1)