אקולוגיה וסביבה

עצי ממגורות

Gwen's River City Images, Jason Bradley, Jesse Thorstad, Amber Ritchie, Kendall Wolf

גיליון קיץ 2012 / כרך 3(2) החקלאות התעשייתית שינתה את פני הקהילות החקלאיות במרכז ארה"ב, והביאה לסגירתן ולנטישתן של חוות קטנות ומשפחתיות

החקלאות התעשייתית שינתה את פני הקהילות החקלאיות במרכז ארה"ב, והביאה לסגירתן ולנטישתן של חוות קטנות ומשפחתיות

גיליון קיץ 2012 / כרך 3(2)