אקולוגיה וסביבה

Eco-Couture

שרין זקן

גיליון סתיו 2013 / כרך 4(3) בפרויקט Eco-Couture נעשה שימוש בהתנהגות חברתית וביכולת תקשורת מרשימה של מושבות חיידקים לטובת אמנות ועיצוב פרטי לבוש

בפרויקט Eco-Couture נעשה שימוש בהתנהגות חברתית וביכולת תקשורת מרשימה של מושבות חיידקים לטובת אמנות ועיצוב פרטי לבוש

גיליון סתיו 2013 / כרך 4(3)