אקולוגיה וסביבה

אי בכינרת מול קיבוץ מעגן, שנחשף בשל ירידת המפלס

גיליון חורף 2017 / כרך 8(4) / ניהול משק המים