אקולוגיה וסביבה

קיר חגיגי לכאורה, כל כך לכאורה, על רקע עדות אילמת להרס ולשבר

גיליון אביב 2024 / כרך 15(1) / שיקום ופיתוח בר-קיימא של הנגב המערבי