אקולוגיה וסביבה

כימות התועלת הסביבתית של הקמת מנהרת תשתיות חוצַת חיפה

ליאור שמואלי, יפעת בס

גיליון קיץ 2013 / כרך 4(2) פרויקט הקמת מנהרת תשתיות חוצַת חיפה מתוכנן ליצור תחליף אזורי להולכת חומרים מסוכנים ותשתיות אחרות, המבוצעת כיום באמצעות כלי תחבורה יבשתיים או בצנרות ישנות המוטמנות באזור עוד מימי המנדט הבריטי

פרויקט הקמת מנהרת תשתיות חוצַת חיפה מתוכנן ליצור תחליף אזורי להולכת חומרים מסוכנים ותשתיות אחרות, המבוצעת כיום באמצעות כלי תחבורה יבשתיים או בצנרות ישנות המוטמנות באזור עוד מימי המנדט הבריטי

גיליון קיץ 2013 / כרך 4(2)