אקולוגיה וסביבה

בינה מלאכותית והסביבה הטבעית

דנה פרל

גיליון חורף 2022 / כרך 13(4) עיצוב: דנה פרל, באמצעות תוכנת הבינה המלאכותית Midjourney V4

עיצוב: דנה פרל, באמצעות תוכנת הבינה המלאכותית Midjourney V4

גיליון חורף 2022 / כרך 13(4)