אקולוגיה וסביבה

ללא מילים

גלעד כפיר

גיליון סתיו 2023 / כרך 14(3) גלעד כפיר ז"ל, צלם טבע מנתיב העשרה, שנרצח בטבח הנורא ב-7 באוקטובר, 2023

גלעד כפיר ז"ל, צלם טבע מנתיב העשרה, שנרצח בטבח הנורא ב-7 באוקטובר, 2023

גיליון סתיו 2023 / כרך 14(3)