אקולוגיה וסביבה

גבול ישראל-מצרים: מכשול גם לבעלי חיים

אחיקם סרי

גיליון אביב 2012 / כרך 3(1) / הנגב גדר הגבול בין ישראל למצרים תחסום את המעבר לא רק לבני האדם, אלא גם לחיות, ועתידה להשפיע על הסביבה

גדר הגבול בין ישראל למצרים תחסום את המעבר לא רק לבני האדם, אלא גם לחיות, ועתידה להשפיע על הסביבה

גיליון אביב 2012 / כרך 3(1) / הנגב