אקולוגיה וסביבה

צדק סביבתי; פיצוי לקהילה המארחת (HCC: Host Community Compensation); שיתוף הציבור בתכנון; תכנון תשתיות אנרגיה

"נגד מיקום בחצרי": מאפיינים, גורמים והתמודדות עם תופעת הנִמְבִּ"י בישראל – הדגמה על תשתיות אנרגיה

במחקר זה מוצג אפיון של התופעה מבחינה תיאורטית, ומוצעות דרכים מעשיות שיאפשרו לגורמים השונים להבין אותה

גיליון קיץ 2018 / כרך 9(2)