חקלאות והסטת זרימות הן שמורידות את מפלס הכינרת, ולא הבצורת

מיכאל וויין, אלון רימר ז"ל ויונתן לרון
2018, גליון 4 דצמבר

כמה שאלות
יוני לור
09/01/2019

1. לפי מה שזכור לי ממאמר שקראתי פעם חלק לא קטן מהמים המגיעים לכינרת מגיעים מחלחול מרמת הגולן. האם המחקר לקח זו בחשבון?

2. השינויים בחקלאות ובשאיבה לא נראים משמעותיים - שינוי של 130% בחקלאות, ועוד 60 מלמ"ק סה"כ. אתם באמת חושבים שזה מה שמסביר את ירידת המפלס הדרסטית?

3. האם לקחתם בחשבון את שאיבת מרבית מי החצבני שהחל לפני כ-18 שנים?רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel